Tarih

25 Ağustos 1397'de kurulan bu koleksiyon, Altaf Elahi'nin yardımıyla 1400 Mart'ında deneme üretimine ulaştı ve 1401'in başında resmi üretimine başladı.

Fabrikanın üretim hattının yapım süreci, personelin özverili çalışması ve bu bölgenin uzmanlarının 24 saat takibi ve devlet işbirliği ile mümkün olan yorucu ve zahmetli bir çalışma olmuştur. departmanlar ve kuruluşlar, böylece bu ülkede istihdam yaratma yönünde bir adım atılabilir.