Asa Azarin Ferroalloy Company’nin SEÇ politikası aşağıdaki gibidir:

Çevrenin korunmasını ve Shelly’nin sağlık ve güvenlik ilkelerine uyumu entegre bir sistemin uygulanması olarak görüyor ve bu sistemin gerekliliklerini kendi çalışma alanımızda uygulamayı, yaygınlaştırmayı ve yaygınlaştırmayı taahhüt ediyoruz.

Bu amaçla tüm iş adımlarında aşağıdaki ilkeleri dikkate alırız.

Fabrika kapsamında çalışanların, taşeronların ve ilgili tarafların sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar
Faaliyetten kaynaklanan kabul edilemez sağlık ve güvenlik riskleri ve bariz çevresel hususlar için danışmanlık yapmak, rehberlik etmek ve yeterli kontrolü sağlamak
Çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyen veya çevre üzerinde yıkıcı etkisi olan konularda farkındalıklarını artırmak için danışmanlık yapmak, rehberlik etmek ve eğitmek.
Tüm çalışanların kendilerine verilen görevleri yerine getirebilecek yetkinliğe sahip olmalarını ve gerekli eğitimleri almalarını sağlamak.
Alt yüklenicilerin seçim anından fabrikadaki faaliyetlerinin bitimine kadar iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularına uygunluğunun denetlenmesi